Jdi na obsah Jdi na menu
 


Autoři vítězných fotografií Fotosoutěže 2012 si převzali ceny

24. 12. 2012

 

    Ve středu 5. prosince 2012 jsme na předvánoční besedě ve 3. místní organizaci Svazu důchodců ČR Kladno představili vítězky fotosoutěže Podzim v přírodě očima seniorů, kterou vyhlásila Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje v polovině září 2012 na svých internetových web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz.

    V kategorii Podzimní příroda kolem nás zvítězila snímkem „Zrcadlení“ paní Věra Boštičková a v kategorii Podzim života zvítězila snímkem „Na houbách“ paní Marcela Zouharová. Obě autorky převzaly z rukou předsedkyně Krajské rady SDČR Stč. kraje paní Hany Němcové hlavní ceny – knižní poukázky od knihkupectví Kanzelsberger a roční předplatné na měsíčník Doba seniorů od šéfredaktora tohoto měsíčníku. Ceny za 2. místa obou kategorií odesíláme poštou, a to p. Josefu Dupalovi za snímek „Rozcestí v podzimním lese“ a p. Ing. Bergmannovi za snímek „Tvář časem označená“. Obdrží od pořadatelů soutěže roční předplatné na měsíčník Doba seniorů. Za 3. místa obou kategorií obdrží poštou věcnou cenu paní Truda Prousková za snímek „Sluncem ozářený strom v lese“a paní Hana Novotná za snímek „Slunce v podzimním lese“.

    Protože do soutěže došlo celkem 235 velmi pěkných fotografií, měla porota těžkou práci určit vítěze. V porotě jsme měli také dva mladé profesionální fotografy p. Tomáše Ryse a p. Vlčka.

    Touto cestou jim děkuji za spolupráci a ochotu nám i nadále v dalších kolech soutěže pomáhat. Poděkování patří i dalšímu mladému spolupracovníkovi z poroty, dlouholetému webmasterovi našich web stránek p. Marku Veselému. V rámci mezigeneračních vztahů je to krásný příklad, jak mladí lidé obětavě pomáhají nám, starším, s nástrahami moderní techniky nejen na počítači, ale i ve fotografii.

    Kromě obou vítězek se předvánoční besedy osobně zúčastnili i další účastníci fotosoutěže, jejichž soubory snímků porota vyhodnotila "mimo soutěž". Věcnou cenu za 2. místo a Čestné uznání Krajské rady SDČR Stč. kraje za několikaletou spolupráci převzal pan Pavel Horešovský za snímky "Podzim v areálu Památníku Lidice", věcnou cenu za 3. místo pak porota udělila paní Libuši Doušové za soubor snímků "Ze života obyvatel Domova s pečovatelskou službou OAZA". Za první místo "mimo soutěž" za soubor snímků s tématikou Podzim v lese posíláme p. Leoši Tůmovi věcnou cenu poštou.

    Z celkového počtu zaslaných fotografií vybrala porota ještě dalších 20 snímků, které by zasloužily ocenění, bohužel finanční možnosti nám to nedovolují. Proto jsme autorům vystavili alespoň Děkovný list za účast ve fotosoutěži. Přímo na besedě ho převzali p. Josef Lukášek a Rudolf Wolf, pí. Marta Šlinská a Hana Wolfová. Paní Jiřině Paurové kromě děkovného listu udělila Krajská rada SDČR také Čestné uznání za dlouholetou obětavou činnost pro důchodce, ale pro nemoc ho nemohla osobně převzít. Přejeme i touto cestou brzké uzdravení. Ostatní autoři z této vybrané dvacítky fotek obdrží Děkovný list poštou.

    Paní Wolfové také děkuji za možnost předat některé ceny při předvánoční besedě, která byla zakončena i příchodem Mikuláše, anděla i čerta a rozdáním drobných dárečků.

    Rozcházeli jsme se do svých domovů již předvánočně naladěni a mám osobně velkou radost z toho, že prožíváme svůj "podzim života" stále aktivně a v mnoha našich organizacích v celé republice v přátelském kolektivu vrstevníků.

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR

Webové stránky p. Vlčka http://vlkphoto.cz

Nnabídka fotoslužeb a ukázky práce kladenského fotografa p. Tomáše Ryse jsou k vidění na http://www.TomasRys.cz