Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení fotosoutěže "Zima v přírodě očima seniorů"

21. 1. 2013

 

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

www.sdcr-stc.estranky.cz

Vážení přátelé,

    první část fotosoutěže na téma „Podzim v přírodě očima seniorů“ se setkala velkým ohlasem, proto se  Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje rozhodla, že vyhlásí další pokračování s námětem z přírody.

Vyhlašujeme

fotografickou soutěž

„ZIMA V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“

1. téma „Zima v přírodě kolem nás“
2. téma „Aktivní senioři v zimě“


Organizátorem soutěže je Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s.
Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229, IČ 75068168

Vyhlášení soutěže: 20. ledna 2013
Konec soutěže:  20. března 2013
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 31. března 2013

Ceny pro vítěze – každé téma bude hodnoceno a odměněno zvlášť:
   
Téma „Zima v přírodě kolem nás“
1. místo – víkendový pobyt pro 2 osoby v penzionu JISKRA Nové Hutě
2. místo -  knižní poukázka na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger
3. místo -  roční předplatné měsíčníku Doba seniorů

Téma „Aktivní senioři v zimě“
1. místo – vítězná fotografie ve formátu A1 v profesionální kvalitě
2. místo – věcná cena od firmy Nikon
3. místo – roční předplatné měsíčníku Doba seniorů

    ZVLÁŠTNÍ CENU mediálního partnera fotosoutěže -  DOBA SENIORŮ - věnuje  šéfredaktor ještě vítězům obou témat, a to roční předplatné měsíčníku Doba seniorů a zveřejnění vítězných fotografií v tomto měsíčníku
     
    Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2013.

    Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím seniorům a seniorkám  zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

    Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí v soutěži a hlavně hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady.

Za organizátora  fotosoutěže: Hana Němcová
předsedkyně Krajské rady SDČR,o.s. Středočeského kraje

 

Podmínky soutěže:
    
Soutěžit může pouze senior či seniorka.

1. Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
2. Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy  nezipujte!
3. Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Zima v přírodě kolem nás.jpg
4. V předmětu vašeho e-mailu musí být téma soutěže.
5. Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
6. Od jednoho autora lze z každého tématu  přihlásit maximálně 5 snímků.
7. Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny (např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách a pod.).
8. Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2013“.
9. Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
10. Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz a na další www.sdcr.cz , tam pak v rubrice Středočeský kraj.
11. Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
12. Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo
- soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody zrušení uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
- vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
- vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li  zaslány podle podmínek této soutěže
- se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz bez dalšího souhlasu autora.
13. Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
14. V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to do 30.4.2013, cena  propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
15. Organizátor  fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.

    Krajská rada SDČR Středočeského kraje prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez případného souhlasu autora poskytnuty třetí straně a a také bez souhlasu autora nebudou  komerčně využity.

    Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

---------------

Hlavní ceny věnuje Penzion JISKRA Nové Hutě na Šumavě

logo_jiskra_male.jpg

Knižní poukázku věnuje knihkupectví Kanzelsberger

kanz.jpg


Věcné ceny věnuje firma NIKON, s.r.o

Roční předplatné na měsíčník Doba seniorů věnuje Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje

Mediálním partnerem je měsíčník Doba seniorů, který vydává Rada seniorů České republiky, o.s.

 

ds.gif