Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky fotosoutěže Memento Vitae 2015 - Památník Lidice

11. 6. 2015

    Při pořádání naší fotosoutěže "Památná místa 2. světové války" v rámci 70. výročí ukončení 2. světové války a 73. výročí lidické tragédie jsme spolupracovali i s Památníkem Lidice a podle vzájemné dohody jsme zaslali 20 fotografií z této naší fotosoutěže i do fotosoutěže Memento Vitae. V ní se na  3. místě umístila členka Krajské rady SDČR Stč. kraje pí Libuše Doušová.

    Vyhodnocení a předávání cen v Památníku Lidice jsem se také zúčastnila a poděkovala jsem řediteli JUDr. Červenclovi za možnost zapojit se do jejich fotosoutěže v části, která byla věnována seniorům. Při tomto setkání jsem byla mile překvapená, kolik dětí se fotosoutěže zúčastnilo a také tím, jak Památník Lidice dlouhodobě spolupracuje se školami nejen v České republice, ale i v cizině. 

    V současné době jsou v Lidické Galerii instalována všechna díla dětí a mládeže ze 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy s tématem "světlo", a právě v prostorách této výstavy se uskutečnilo předávání cen z fotosoutěže. Obdivovala jsem spolu s dalšími účastníky  vystavené dětské kresby i keramiku a  vysokou úroveň těchto dětských výtvorů. Výstava potrvá do 31. října 2015 a její návštěvu všem doporučuji.

    Spojí-li návštěvník výstavu kreseb v Lidické Galerii s procházkou v Růžovém sadu mezi kvetoucími růžemi i s prohlídkou stálé výstavy o historii lidické tragédie v Památníku, nebo se zastaví u sousoší lidických dětí a u pietního místa a hrobu zastřelených lidických mužů, rozhlédne-li se po celém pečlivě upraveném a udržovaném areálu bývalé obce, jistě si uvědomí, jak důležité je žít v míru a pokoji. Je to v této současné neklidné době i přání všech mírumilovných lidí nejen u nás, ale i v dalších částech světa.

Hana Němcová, předs. středočeské Krajské rady SDČR

 

Výsledková listina fotografické soutěže ,,Memento Vitae“

    Dne 15. května 2015 zasedla odborná porota 5. ročníku fotografické soutěže ve složení:

  • Martin Homola – předseda poroty, profesionální fotograf a porotce Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích
  • MgA. Kateřina Oplatková Rezková – vedoucí vzdělávání PL
  • Mgr. Luba Hédlová – kurátorka Lidické sbírky
  • Renata Hanzlíková – fotograf pro PL

    Žáci a senioři pomocí výtvarné nebo dokumentární formy fotografie zachycovali pocit či stav z památného místa, které bylo poznamenáno nacistickou represí. Do 5. ročníku přišlo opravdu velké množství fotografií. Porota tudíž mohla nahlédnout – skrze fotografie – například do Lidic, Ležáků, Uherského Hradiště, Vyškovce, Salaše nebo Rudic. Rozhodování opravdu nebylo jednoduché. Porota po odborném zhodnocení prací udělila tato ocenění a čestná uznání:

Studenti:

1. místo: Karolína Surovíková, Matěj Pochyla, Radim Schee, soubor fotografií: Příběh o Galje
Výjimečně zdařilá a silně emotivní ucelená kolekce fotografií - volně navazující na skutečnou historickou předlohu. Porota ocenila i dobře zvolený objektiv autorů.

2. místo: Štefan Bílý, název fotografie: Kříž
Porota ocenila technicky zdařilou symboliku utrpení v citlivě zvolené černobílé fotografii.

3. místo: Filip Pakan, název fotografie: Památník
Fotograf zachytil zajímavé ostré světlo podporující truchlivost a bolestivost.

Cena poroty: Amálie Vojáčková, název fotografie: Foto č. 4 Památník židovského hřbitova, který byl zničen nacisty za II. světové války v Uherském Hradišti
Porota označila fotografii jako zajímavou práci s barvou v postprodukci, která umocňuje genialoci zachyceného místa.

Cena ředitele Památníku Lidice: Eva Rojíkova, název fotografie: Smutek
Fotografie ředitele Památníku Lidice zaujala zdařilým zachycením části Památníku dětských obětí války.

Senioři:

1. místo: nebylo uděleno

2. místo: Jiří Kočí, název fotografie: V Ležákách
Za zajímavý pohled centrální kompozice, která podtrhuje pietní prostor, zajímavě zachycenou strukturu kamene.

3. místo: Libuše Doušová, soubor fotografií: Lidice
Za čistotu a nové pohledy na Památník Lidice.

    Slavnostní vyhlášení fotografií proběhlo 29. května v 12:00 v Památníku Lidice. Všichni výherci a zúčastnění byli po slavnostním projevu ředitele PL JUDr. M. Červencla a předání diplomů a věcných cen pozváni na slavnostní oběd. Součástí vyhlášení výsledků byla i prohlídka Památníku Lidice (muzeum, Lidická galerie, pietní území) s odborným výkladem. Součástí ceny je také volný vstup do muzea, galerie a na pietní území.

    Všem výhercům a oceněným gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník fotografické soutěže – „Memento Vitae“.

MgA. Kateřina Oplatková Rezková, vedoucí vzdělávání PL