Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení fotosoutěže "Léto v přírodě očima seniorů"

20. 7. 2013

 

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

www.sdcr-stc.estranky.cz

Vážení soutěžící,

    jsme potěšeni, že se tři předcházející kola naší fotosoutěže na souhrnné téma „Život v přírodě očima seniorů“ setkala s velkým ohlasem. Proto letošní cyklus uzavíráme 4. kolem, opět s námětem přírody.

Organizátor fotosoutěže – Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229, IČ 75068168 –

vyhlašuje

fotografickou soutěž

„LÉTO V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“

1. téma „Krásy letní přírody“

2. téma „Senioři jsou aktivní i v létě“

Vyhlášení soutěže: 20. července 2013
Konec soutěže:  20. září 2013
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 10. října 2013

Ceny pro vítěze – každé téma bude hodnoceno a odměněno zvlášť:
   
Téma „Krásy letní přírody“
1. místo – tablet Sweex Yarvik TAB10-150, 2 roky záruka
2. místo – věcná cena
3. místo – roční předplatné měsíčníku Doba seniorů

Téma „Senioři jsou aktivní i v létě“
1. místo – vítězná fotografie v profesionální kvalitě, formát A1
2. místo – věcná cena od firmy Nikon
3. místo – roční předplatné měsíčníku Doba seniorů

    Vítězné fotografie budou uveřejněny v měsíčníku Doba seniorů, který je mediálním partnerem fotosoutěže. Zvláštní cenu pro vítěze na každé vyhlášené téma – roční předplatné Doby seniorů – věnuje šéfredaktor tohoto měsíčníku.

    Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2013.

    Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím seniorům a seniorkám zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

    Přejeme všem účastníkům soutěže pěknou letní pohodu, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti i dobré nálady.

Za organizátora fotosoutěže: Hana Němcová,
předsedkyně KR SDČR,o.s. Stč. kraje

Podmínky soutěže:
    
Soutěžit může pouze senior či seniorka.

1. Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
2. Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!
3. Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Léto v přírodě očima seniorů.jpg
4. V předmětu vašeho e-mailu musí být téma soutěže.
5. Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
6. Od jednoho autora lze z každého tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
7. Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny
    (např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).
8. Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2013“.
9. Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
10. Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz a na další www.sdcr.cz , tam pak v rubrice Středočeský kraj.
11. Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
12. Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo
- soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody zrušení uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
– vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
– vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže
– se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz bez dalšího souhlasu autora.
13. Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
14. V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
15. Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.

    Krajská rada SDČR Středočeského kraje prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek v měsíčníku Doba seniorů nebo s využitím na souhrnné výstavě.

    Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

------------------

Téma „Krásy letní přírody“ - hlavní cenu tablet Sweex Yarvik TAB 10-150, záruka 2 roky, poskytla firma PECO Computer

peco.jpg


Téma „Senioři jsou aktivní i v létě“ - hlavní cenu - vítězná fotografie v profesionální kvalitě, formát A1, věnuje Penzion JISKRA

 

logo_jiskra_male.jpg


Věcnou cenu věnuje firma NIKON, s.r.o

 

logo_nikon_male.jpg


Roční předplatné na měsíčník Doba seniorů věnuje Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje
Mediálním partnerem je měsíčník Doba seniorů, který vydává Rada seniorů České republiky, o.s.

 

ds.gif


Fotosoutěž podporuje
CK WES/Travel agensy WES, Nový Jičín

wes_male.jpg

Mladí fotografové Michal Vlček a Tomáš Rys spolupracují v porotě s organizátory fotosoutěže v rámci mezigeneračních vztahů už od 1. kola zdarma (obrázek je zároveň odkazem - klikněte na něj)

 

vyfot_male.jpg