Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení fotosoutěže „Růže, symbol přátelství očima seniorů“

25. 6. 2016

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, p. s.
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
www.sdcr-stc.estranky

 

Organizátor fotosoutěže – Krajská rada Svazu důchodců České republiky, p. s.
Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229

vyhlašuje

fotografickou soutěž

„Růže, symbol přátelství očima seniorů“

Pozor - do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie
jakýchkoliv růží!

 Vyhlášení soutěže: 25. června 2016

 Konec soutěže:  31. srpna 2016

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 15. září 2016

 

Ceny pro vítěze: 
 
1. místo –  reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 2 kontejnerované keře lidických růží

2. místo –  reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 1 kontejnerovaný keř lidické růže

3. místo –  reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích
 
Krajská rada SDČR Stč. kraje dlouhodobě spolupracuje s Památníkem Lidice, proto všechny tři autory vítězných fotografií pozveme v září 2016 na vyhodnocení této fotosoutěže i k prohlídce areálu Památníku Lidice.

Krajská rada SDČR Stč. kraje může v případě dostatečného množství fotografií uspořádat další výstavu na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ nejen v Lidicích, ale i v dalších místech České republiky.
 
 Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na   nemcova.sdcr@seznam.cz.

Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2016

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

 Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

 Za organizátora fotosoutěže:                
   

          Hana Němcová
              předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

     
Podmínky soutěže:
  
 Soutěžit mohou seniorky či senioři a osoby nad 55 let věku.

 1. Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
 2. Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!
 3. Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Růže symbol přátelství.jpg
 4. V předmětu vašeho e-mailu musí být uvedeno téma soutěže.
 5. Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
 6. Od jednoho autora lze k uvedenému tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
 7. Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny (např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).
 8. Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2016“.
 9. Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
 10. Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
 11. Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
 12. Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo

 soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody případného zrušení musí uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz

– vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy

– vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže

– se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz bez dalšího souhlasu autora.

 1. Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
 2. V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
 3. Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.
 4. Fotografie k tématu „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ označte názvem, datem vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora a telefonem nebo e-mailem.

Krajská rada SDČR Středočeského kraje, p. s. prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek na uvedených web stránkách nebo v měsíčníku Doba seniorů. Nejlepší snímky může organizátor fotosoutěže použít i na souhrnné výstavě.

Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Ceny do fotosoutěže:


Památník Lidice

logo-pamatnik-lidice.png


Krajská rada SDČR Středočeského kraje

sdcr_logo.jpg


Odborná spolupráce Klubko 55, reklamní a umělecká agentura Kladno

klubko_logo_250x250px_cervene.jpg