Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nenecháme vás bez pomoci

29. 11. 2012

 

    To byla závěrečná slova charizmatického hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka, která adresoval delegaci Krajské rady seniorů Středočeského kraje. Delegaci, která  byla jistě jednou z prvních, kterou hejtman Řihák v nové funkci přijal, vedl dne 27. listopadu 2012 předseda Rady seniorů České republiky Dr. Zdeněk Pernes.  Předseda krajské rady Miloslav Vajs seznámil hejtmana se složením krajské rady, členskými organizacemi a rámcovým plánem činnosti, informoval hejtmana o zahájení bezplatné poradenské služby pro seniory Středočeského kraje v oblasti sociálně-právní a bytové. Krajská rada Středočeského kraje v současné době reprezentuje 2500 členů devíti  ustavujících organizací.

    Dr. Pernes uvedl některá čísla týkající se Středočeského kraje. Sdělil, že v současnosti je Středočeský kraj počtem 275 tisíc  na 2. místě v České republice v počtu osob  pobírajících starobní důchod. Průměrný důchod ve Středočeském kraji je 10680,- kč měsíčně. Připomněl, že bylo podepsáno „Memorandum“ mezi Radou Seniorů ČR o.s.  a Asociací krajů ČR, které zdůrazňuje mj. prosazování rozvoje činnosti Rady seniorů ČR do všech krajů, vytváření a posilování partnerských vztahů mezi samosprávnými kraji a krajskými orgány Rady seniorů. Informoval hejtmana o dotacích zastupitelstev v jiných krajích v roce 2012 a požádal o finanční podporu pro Krajskou radu seniorů Středočeského kraje na rok 2013.

    Hejtman Řihák informoval přítomné o tom, že „zdědil“ zadlužený kraj,  a že prioritou jeho působení bude vyvést jej z dluhů. Z toho důvodu nebudou v roce 2013 udělovány granty nebo budou jen v omezené míře. Rozpočet na rok 2013 je již zastupitelstvem schválen a jakékoliv změny v číslech neakceptuje. Přesto si je vědom toho, že bez finanční pomoci zastupitelstva nemůže Krajská rada seniorů účinně hájit zájmy důchodců Středočeského kraje a ujistil delegaci, že dotaci na rok 2013 zajistí.

    Bez ohledu na tento fakt bylo jasné, že hejtman Řihák má  k lidem důchodového věku velmi pozitivní vztah a chápe mnohé složitosti jejich života v současných nelehkých podmínkách. Na závěr pozval členy krajské rady k návštěvě Přibrami,  kde  působil ve funkci starosty města.

    Hejtmanovi Řihákovi patří velký dík delegace Krajské rady seniorů Středočeského kraje (H. Němcová, Z. Karausová,  M. Vajs) za milé, vřelé a otevřené přijetí a závěry.

Miloslav Vajs, předseda Krajské rady seniorů Stč. kraje

img_3327.jpg