Jdi na obsah Jdi na menu
 


V lotyšském hlavním městě se konalo podzimní zasedání EURAGu

1. 12. 2013

 

    Podzimní zasedání EURAGu je za námi. Konalo se ve dnech 24. - 28. 10. eurag.jpg2013 v Lotyšsku, v hlavním městě Rize. Místní členská organizace RASA se zhostila svého hostitelského úkolu s naprostou dokonalostí a dokázala využít přítomnosti Generálního shromáždění EURAGu ke zdůraznění role seniorů ve společnosti. Na zasedání pozvala přední představitele společenského a politického života města, kteří tak měli možnost vyslechnout si z úst diskutujících jejich příspěvky, týkající se seniorské populace. Lotyšská organizace tak ukázala cestu, kterou by se další zasedání EURAGu měla ubírat. Česká delegace  toto konstatuje s velkým potěšením, jelikož její příspěvky do diskuze poukazovaly mj. rovněž na tento důležitý fakt - zvýraznění role a postavení EURAGu v evropské společnosti.

    Pracovního zasedání se zúčastnili zástupci těchto zemí: Albánie, Anglie, Belgie, Česká Republika, Lotyšsko, Německo a Slovensko. Po úvodní zahajovací řeči prezidenta ERAGu p. Dirk Jarré a po zhodnocení výsledků za uplynulé období přistoupili zástupci organizací a zemí k doložení svých aktivit a předložení svých návrhů a připomínek k činnosti EURAGu. Česká strana v zastoupení p. M. Hemzala a M. Vajse zdůraznila nesociální postoj bývalé vlády k seniorské populaci se zaměřením na výsledky 2. sjezdu Rady seniorů ČR, zakotvené v jeho Programovém prohlášení, a to zejména na zastavení zhoršování sociálního postavení a kvality života českých seniorů, na nedomyšlené a nesociální reformy ve zdravotnictví, na zhoršený přístup seniorů ke kultuře,  na nedostatečnou finanční podporu státu, nízkou valorizaci penzí apod. Ve své druhé části vyzvala česká delegace ke zkvalitnění činnosti EURAGu, který obrazně řečeno přestoupil do druhé poloviny svého života (51 let existence) a mezi ostatními mladšími organizacemi zabývajícími se seniorskou problematikou by měl zaujímat vedoucí postavení. Proč tomu tak dle názoru českých zástupců v EURAGu vždy není, podrobil rozboru p. M. Vajs. Zdůraznil, že mezinárodní organizace EURAG musí zkvalitnit svou činnost od prezidenta až po jeho řadové členy, musí více zapojovat do činnosti národní organizace v prosazování zájmu seniorů na základě EURAGem přijatých závěrů na zasedáních, musí se viditelně objevovat na webových stránkách. Musí také využívat přítomnosti vedoucích představitelů EURAGu na zasedáních k zajišťování jejich diskuzí a jednání s místními institucemi, ministerstvy a vládními činiteli s cílem dosažení zlepšení postavení seniorů v dané zemi a v neposlední řadě k pomoci v zajišťování finančních prostředků jak pro samotnou činnost EURAGu, tak pro seniorské organizace v každé konkrétní zemi.  Představenstvo EURAGu by mělo využít svého statusu a rozvinout aktivnější jednání s EU a jejími institucemi zejména v otázce hlubšího pochopení seniorské problematiky a otevření možnosti čerpání prostředků z EFS pro účely konkrétní pomoci seniorům členských organizací (ale zejména postsocialistických zemí) ve financování sociálního bydlení, účasti na kulturních a ozdravovacích akcích apod. Výstupy ze zasedání budou zpracovávány v krátké době a budou k dispozici členským organizacím pro jejich další využití, stejně tak jako budou předkládány ve vhodné podobě národním vládám, či institucím zabývajícím se seniorskou problematikou.   

    Oba příspěvky byly přijaty s pochopením a na jejich základě byly přijaty konkrétní závěry. Dosavadní zasedání měla ve svém programu jednacích dnů různá „horká“ témata, ze kterých však pro jejich různorodost nebylo dobře možné provést závěry do další práce. Proto byl přijat náš návrh na stanovení jednoho stěžejního tématu pro všechny zúčastněné strany. Na základě přednesených příspěvků bude možné následně porovnávat výsledky a provést jejich analýzy a výstupy pro další využití. Další hostitelská země bude rovněž zvát na zasedání zástupce důležitých institucí své země a přítomných mezinárodních organizací. Pro jarní zasedání v Albánii v Tiraně v dubnu 2014 bylo na místě přijato téma : „EURAG a boj proti chudobě“.

    Zasedání nebylo jen o práci. RASA a její členové doslova toužící po vzájemné výměně zkušeností a osobním přátelství zorganizovala závěrečný den výlet do blízkého sportovně-kulturního centra v městečku Sigulda, které je mj. známo svou největší evropskou bobovou dráhou. Pro nás bylo překvapením to, že Lotyši mají v novodobé historii tohoto sportu cca 75 medailí ze světových a evropských soutěží. Jistě není tajemstvím, že v příštím roce se uskuteční výměnný pobyt seniorů ČR a Lotyšska.
 
    Česká delegace na závěr jednání předala děkovný dopis předsedy Rady seniorů ČR Dr. Zdeňka Pernese  prezidentovi EURAGu p.Dirk Jarré za jeho účast na 2.sjezdu RS ČR, jeho příspěvek a aktivní přístup k řešení seniorské otázky v Česku. Dopis byl přijat s velkým potěšením a osobním závazkem v pokračování tohoto směru aktivit prezidenta EURAGu.

    Celkově vyzněly závěry zasedání EURAGu pozitivně, jelikož byly přijaty nové prvky v jeho činnosti. Vstupem slovenského zástupce do řad členských organizací EURAGu a jeho příspěvkem byly navíc posíleny snahy našich dvou zemí o zvýšení aktivit této mezinárodní organizace  směrem k důraznějšímu řešení složitých sociálních otázek seniorů právě v těchto zemích.

Milan Hemzal, Miloslav Vajs

 

riga_1.jpg

Sigulda

riga_2.jpg

 

Připraven k boji za valorizaci důchodů