Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o jednání EURAGu ve dnech 19. - 20. dubna 2013 v Luxembourg

12. 5. 2013

 

    Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 bylo 22 delegátů členských organizací EURAGU z 10 zemí Evropy přítomno na letošním prvním zasedání v Lucembursku. Zastoupeny byly státy Lucembursko, Německo, Holandsko, Česká republika, Izrael, Albánie, Velká Británie, Estonsko, Island a Ukrajina. Hostitelská země, město a členská organizace EURAGu – Amiperas – poskytla prostory svého klubu k jednání. Amiperas je největší organizací, která hájí zájmy seniorů v Lucembursku a vzhledem k nevelkému počtu obyvatel a koncentrace politického dění státu do hlavního města má velmi krátkou cestu k politikům. Členové organizace platí příspěvek 4 euro ročně. Organizace dostává pravidelný příspěvek od Ministerstva pro rodinu ve výši 50 tisíc eur ročně. Klubu využívají členové jak pro jednání, tak pro vzájemná setkání. Klub také nabízí možnost stravování pro seniory. Bylo možné jen závidět této organizaci vztah s politickými a hospodářskými strukturami státu, provázený úctou, vyjadřovanou seniorům.

    První letošní zasedání v čele s prezidentem EURAGu panem Dirk Jarré bylo poznamenáno neobvyklou režií programu, kterému vévodila tzv. „horká témata“, přednášená zástupci organizací a států. Nutno zdůraznit, že tento koncept byl vytvořen generální sekretářkou EURAGu Ing. Danou Steinovou a setkal se s obrovským zájmem přítomných. Nikdo si nenechal ujít příležitost informovat přítomné o problémech a postavení seniorů, se kterými se setkávají ve svém každodenním životě ve svých zemích.

    Jmenuji některé z nich: Benefity důchodců v Anglii; Jak chránit důchodce v Holandsku; Sousedská solidarita v Německu;  Studium starších osob v Estonsku;  Jak pomoci dostat se z izolace – Izrael;  Jak bojovat proti zneužívání důchodců v Anglii;  Budoucnost potřebuje zkušenost – Německo; Požadavky na zdravotní péči – Česká republika;  Sociální politika, sociální a nájemné bydlení – Česká republika;  Aktivní stárnutí v aktivní společnosti – Albánie;  Politická participace seniorů v lokálních společnostech v Německu;  Důchodová reforma a mezigenerační vztahy – Holandsko.

    Většina příspěvků byla prokládána konkrétními příklady a návrhy na řešení. Překvapující byla jednotnost názorů a mnohdy i problémů a příspěvky vyvolávaly rozsáhlou diskuzi.

    V obou českých příspěvcích jsme poukázali na neúnosné antisociální kroky, kterými české vládní orgány přetěžují životaschopnost starší generace. Ukázali jsme tabulky narůstajícího podílu služeb ve zdravotnictví, které v rozporu s principem solidarity jsou stále více financovány z prostředků postiženého. Vyslovili jsme nezbytný požadavek, aby služby ve zdravotnictví i v sociálním a nájemním bydlení byly koncipovány na solidárním pochopení pro křehkou biologickou i ekonomickou situací starých lidí. Příspěvky byly diskutovány a dočkaly se plného souhlasu všech účastníků.

    Pro mnohé z delegátů byly překvapující informace některých zemí, ve kterých senioři požívají na rozdíl od nás značných benefitů, které jim umožňují splynout se společností, ale přitom té společnosti nejsou evidentně na obtíž. Jednání poskytlo vzácnou příležitost porovnat si životní podmínky důchodců v jednotlivých státech.

    Netvrdíme, že se chceme srovnávat rovnou s nejbohatšími státy v absolutních číslech. Zajímavá je však proporce ohleduplnosti a solidarity, kterou seriózní společnosti poskytují:

    Izrael – manželé důchodci, žijící ve společné domácnosti, platí jen jedno zdravotní pojištění

    Německo – vytvářejí se a někde již existují organizované skupiny tzv. sousedské seniorské pomoci pro případ nemoci, úklidu, zdravotního dozoru, nákupů apod.

    Anglie – důchodci, kteří nedosáhnou na průměrný důchod, obdrží benefity v podobně snížených cen na nákupy. Navíc dostávají celoplošně příspěvky na otop v zimních měsících ve výši 240 liber/domácnost, mají bezplatnou dopravu po celé Anglii, bezplatný předpisů léků, bezplatné léčení, bezplatné vyšetření zraku, od 75 let bezplatný příjem TV a rádio

    Lucembursko – důchodcovská organizace Amiperas má bezplatně přidělen časový prostor v Radiu Luxembourg

    Německo – lokální rádiové stanice vysílají 2x měsíčně program, vztahující se k problémům seniorů oblastí

    Debaty dospěly ke společnému přesvědčení, že dosud duševní a fyzický potenciál seniorů, jejich profesionální i společenská zkušenost a morální kredity nejsou dosud v mnoha státech doceněny. Dokonce dospěly i k tomu, že v řadě států jsou lidé nad 65 let nepřípustně ignorováni, nevkusnými ekonomickými zákony často vyřazování ze společnosti a dotlačeni až na kraj bídy a zoufalství.

    V našich příspěvcích zazněla rovněž výzva, adresována jak EURAGu, tak i jeho prostřednictvím jiným mezinárodním organizacím pro seniory s cílem zajištění či vyčlenění finančních prostředků z evropských fondů pro cílovou skupinu seniorů. Za tímto účelem jsme předložili návrh k udělení silného mandátu prezidentovi EURAGu pro jednání s jinými evropskými organizacemi v této záležitosti.

    Prezidentovi EURAGu panu Dirk Jarré bylo předáno osobní pozvání předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Pernese na 2. sjezd Rady seniorů ČR a pozvání bylo přijato.

Miloslav Vajs, zástupce Svazu důchodců ČR v EURAGu

článek je převzatý z www.sdcr.cz