Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o EURAGu

18. 11. 2012

eurag.jpg

EURAGEUROPAISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ALTENSELBSTHILFE

    První evropská organizace pro seniory byla založena průkopníky práce se seniory z některých evropských zemí v Kasselu v Německu v roce 1962. Již v samotném momentu založení si daly členské státy EURAGu cíl - zajistit seniorům, občanům Evropy, společnou základnu pro spolupráci, podporovat jejich identitu, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností v práci pro seniory, nabídnout příležitost pro diskuzi k dění v politice a společnosti jako takové. Byla nastavena cesta pomoci seniorům překročit izolaci ve společnosti a snaha přitáhnout pozornost veřejnosti a vládních organizací k mnohdy nejistým životním situacím a potřebám starších osob.

    Cíle  byly přeneseny do Rady Evropy a OSN, kterými byly rychle uznány a EURAG obdržel jejich konzultativní status jako mezinárodní, nestátní organizace (NGO).

    V současné době má EURAG 35 členských zemí včetně České republiky. Jeho činnost je financována dobrovolnými příspěvky členských států, měst a jinými organizacemi. V čele EURAGu je jeho prezident pan Dirk Jarré, generální tajemnicí je paní Ing. Dana Steinová. Generální sekretariát byl v r. 2012 přenesen do Prahy.

    Změnou ekonomických a politických struktur a situací se rozšiřují i cíle a snahy EURAGu o zlepšení situace starších osob. Současný trend se soustřeďuje zejména na zajištění dostatečné příjmové a důchodové jistoty, na volný přístup k dlouhodobému studiu, zajištění odpovídající lékařské péče, uznání podílu a důležitosti starších osob v řešení rozhodujících otázek života ve společnosti. V rámci EURAGu jsou zřízeny pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí, posuzují aktuální, palčivé otázky a dávají podněty k jejich řešení.

ROK 2012 JE ROKEM „AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ“

    Při příležitosti 50. výročí založení EURAGu je svolána Evropská konference do města Graz v Rakousku v září 2012.  Účast přislíbili pozvaní hosté – Rakousko  a město Graz jako organizátor, zástupci států Evropské unie, Rady Evropy a UNECE (Evropská hospodářská komise OSN), místní a zahraniční civilní společnosti a organizace seniorů, mládeže, profesorů a studentů, akademiků, tisku, rádia a televize, členové a přátelé EURAGu. Bude se jednat o bezesporu největší evropskou akci zaměřenou na podporu práv stárnoucí populace, jejíž cílem a mottem je vytvořit společnost bez rozdílu věku. „Ta společnost je dobrá, ve které jsou odpovědnosti, povinnosti i výhody stejné pro všechny“.

    Česká republika bude zastoupena svými členy za Radu seniorů České republiky a Svaz důchodců České republiky, prof. MUDr. P. Kalvachem a M. Vajsem. O průběhu a závěrech přijatých touto Konferencí bude seniorská veřejnost  informována na našich web stránkách www.sdcr.cz, na kterých budeme i dále sdělovat důležité momenty z činnosti a dosažené výsledky EURAGu.

Text: Miloslav Vajs

článek je převzatý z www.sdcr.cz