Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropský rok občanů 2013

3. 3. 2013

 

    Po Roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 byl vyhlášen rok 2013 jako EVROPSKÝ ROK OBČANŮ 2013 (výňatek z jednání, jehož důležité části mají co říci i občanům České Republiky, členu Evropské Unie)eu.jpg

    AGE Platform Europe  je evropská síť tvořena asi 167 evropskými organizacemi, která si klade za cíl vyjadřovat a prosazovat zájmy 150 miliónů seniorů v Evropské unii a  zvýšení povědomí v otázkách, které se jich týkají.

    Dne 10 ledna 2013 se více než 200 občanů vč.vice-prezidenta AGE Louise RIchardsona (Irsko) sešlo v Dublinské městské hale, aby společně s premiérem T.Enda, vicepremierem E.Gilmorem a prezidentem  Evropské Komise J.M.Barroso zahájili ROK EVROPSKÉHO OBČANA 2013 (REO 2013). Symbolicky byl REO zahájen v Irsku, které má na první pololetí 2013 předsednictví Evropské Unii a zároveň slaví 40. výročí připojení země k Evropskému společenství (dnešní Evropská Unie).

    Ve svém vystoupení prezident Barroso uvedl, že rok 2013,  poslední plný rok před Evropskými volbami, by měl být zásadním rokem pro Evropu. “Finanční a ekonomická krize ukázala, jak jsme si blízkými v tomto globalizovaném světě. Více Evropské jednoty by mělo být nejlepší odpovědí glabalizaci. A vice jednoty musí být provázeno rovněž větší demokracií”, řekl Barroso. Dodal, že podpora Evropě byla vždy řízena dobrovolnými skupinami, podnikateli a angažovanými občany a že jejich důvěra je zasloužena.  Evropa 2020, to je to, čemu věříme, věříme v trvale udržitelný růst . Zapojení mladých lidí do pracovního trhu je jedna z priorit  REO 2013. Evropská Komise navrhuje, aby všechny členské státy zavedly, navrhly schemata pro garanci toho, aby mladí lidé nad 25 let dostávali kvalitní nabídky práce, možnosti pokračování vzdělání, vyučení, školení během 4 měsíců po oficielním opuštění vzdělávacího subjektu, nebo pro případ jejich nezaměstnanosti. Barrosso byl rád, že Irská vláda  pracovala na tom, aby tento document měla již v únoru 2013. “Společně učiníme vše, co můžeme učinit,  aby naše mladá generace nepromarnila svůj čas.”, dodal. Zahajovací ceremonial byl dále doplněn Občanským dialogem – výměnou zkušeností mezi posluchači a vicepremierem EK , paní Viviane Reding a Ministrem pro Evropské záležitosti Lucina Creighton. Dialog zaměřený na ekonomickou krizi v Irsku, občanská práva v rámci Evropské Unie a budoucnost EU. Paní Reding zaznamenala, že  mnoho lidí ještě stale netuší o svých právech jako občanů EU, a že EU potřebuje angažované občany vice než kdy předtím. “Chceme změnit cestu, kterou vedou politici. Chceme, aby občané znali, koho a co budeme volit v příštích volbách” (evropských) , řekla. Další cíle, které vyvstaly během debaty se pohybovaly  od ochrany chudých, nezaměstnanosti mladé generace až po status malých zemí v EU. Příspěvky z celé Evropy byly rovněž převzaty online z Twitteru.  Tato událost byla široce přenášena rádiem a ukázala na úroveň zájmu občanů, který projevují o Evropské instituce.

    Být evropským občanem znamená pocítit přímý dopad na váš každodenní život v poskytování vašich práv, jako např.právo volného pohybu a pobytu v rámci EU, studia a práce v jiné zemi EU,  přístupu k dobré zdravotní péči všude v Evropě, nebo dokonce méně platit za telefonní hovory. Evropské občanství rovněž poskytuje možnost účastnit se voleb do Evropského parlamentu v zemích, kde jste rezidenty. Příští evropské volby budou v r.2014.

    Avšak tato práva, jak vyplývá z průzkumu z r.2010,  nejsou známa všem Evropanům. Pouze 43% respondentů chápe správně pojem “evropské občanství” a téměř polovina občanů se vyjádřila tak, že “nejsou dobře informováni” o svých právech a pojmu evropského občanství. Zásadním cílem REO 2013, který je zároveň 20.výročím dle Maastrichtské smlouvy z r.1993 (Smlouva o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993)., je zvýšit vědomí občanů o právech v rámci EU a podpořit širokou debatu o rozvoji evropského občanství a o tom, jak by měla Evropa vypadat v r.2020.  Bude to mimořádná příležitost k dialogu na úrovni všech složek vlád, veřejnosti, obchodu a zainteresovaných stran a pohledu na překážky občanství, se kterými se občané dosud potkávají v jejich každodenním životě,  nebo při zkoumání práv občanů Evropské Unie, zejména jejich práv na volný pohyb, jejich politická práva a řešení vyplývající z těchto překážek.

Miloslav Vajs, zástupce SDČR v mezinárod.org. EURAG

článek je převzatý z www.sdcr.cz