Jdi na obsah Jdi na menu
 


EURAG v Evropském parlamentu

27. 12. 2013

 

    Dne 3. prosince 2013 se v Evropském Parlamentu v Bruselu konala konference pod názvem „Nástroje pro posílení práv seniorů v Evropě“.  Pro Eurag (Mezinárodní Evropská organizace seniorů) byla tato konference, iniciována europoslanci Slovinska mimořádně přínosná, jelikož se na ní podílel samotný Eurag a v rámci diskuze vystoupil i jeho prezident p. Dirk Jarré.

    V průběhu celodenní konference se ve dvou panelech hovořilo a diskutovalo o politice související s právy starších lidí a seniorů, o tom, zda je účinnější centralizovaný přístup k řešení jejich problémů, či více rozptýlený. Velká část konference byla věnována úmluvě Spojených národů.  Z úst diskutujících zazněly i konkrétní příklady z praxe týkající se aktivního občanství, sociálního začlenění, antidiskriminace, sociální ochrany starších osob jak na evropské, tak i národní úrovni.

Nechejme zaznít některé výroky diskutujících:

  • Otázky související se starší generací a seniory jsou stále naléhavější v kontextu demografických změn
  • Starší věk už dávno není rozsudkem smrti. Senioři chtějí a musejí být zapojováni do sociálního dialogu a podílet se na utváření a fungování společnosti (Ivo Vajgl)
  • Senioři nemají možnost si přivydělat k penzi. Stěžuje jim to legislativa. EU nemá veřejné soutěže pro dobrovolnické organizace (Matej Kozuch)
  • Ve Švédsku bude platit od 1.1.2014 zákon proti věkové diskriminaci na trhu práce!!! (C.Wikstrom)
  • Mezinárodní legislativa o lidských právech dostatečně neochraňuje práva seniorů. Je to univerzální problém, který vyžaduje univerzální řešení. Tím je právě nová úmluva OSN, která není novou úmluvou, ale mluví o uplatnění práv stávajících = zákaz diskriminace (Ellen Graham)
  • V souvislosti s úmluvami OSN neexistuje mezinárodní soud,  ke kterému  by lidé mohli podávat své stížnosti. Je rozdíl MÍT PRÁVA a UŽÍVAT TĚCHTO PRÁV.  Nespravedlnost znamená, když se se sobě rovnými zachází nerovně. Image seniorů je- nemocní, zapomětliví, pomalí……ale senioři mají co nabídnout:  moudrost, zkušenost, odpovědnost. Co je zásadní ?: vytvořit společnost pro všechny věkové kategorie, chápat lidskou důstojnost, respektovat různorodost společnosti, nepovyšovat jednu skupinu nad druhou, pečovat o zranitelné, odstranit překážky a bariéry, tlačit na vlády, aby podporovala participační demokracii (Dirk Jarré-prezident Eurag)
  • Diskuze ohledně nové úmluvy OSN jsou kontroverzní. Otázku práv seniorů by však hodně zviditelnila. Mnoho členských států vyčkává, co se bude dít na evropské úrovni, ale např.Švédsko začalo jednat samo a má výsledky (J. Jařab - úřad Nejvyššího Komisaře pro Lidská práva).


    Konference se nemohl zúčastnit žádný člen Euragu z ČR. Proto jeho národní zástupci iniciovali operativně přítomnost europoslance nebo jeho zástupce na této konferenci. Výsledkem je, že asistentka europoslance JUDr.R.Falbra, který byl v dobu konání konference na služební cestě mimo Bruxelles, paní I.Nohlová se velice ochotně a odborně zhostila této úlohy a podala vyčerpávající informaci o konferenci, jejíž výňatky právě čtete. Patří jim oběma velký dík a uznání.

    Pro všechny je ale velice důležitý moment ten, že Eurag využívá možností a nabídek hovořit o problémech seniorů na půdě Evropského parlamentu a tím podporuje zároveň i snahy  českých seniorů v prosazování jejich oprávněných požadavků.

Miloslav Vajs - zástupce SDČR v Euragu
Praha, prosinec 2013