Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zástupci českých seniorů na 50. výročí EURAGu v Rakousku

18. 11. 2012

 

    Když se před 50 lety rozhodli průkopníci několika evropských zemí založit společnost pro seniory,  konstatovali,  že stáří představuje pro mnohé lidi velmi křehkou etapu života. Ukončení pravidelné pracovní činnosti, hlásící se zdravotní problémy, pokles výkonnosti i úbytek radostných přátelství – to vše bylo a je důvodem pro to,  aby se senioři sjednotili a mohli vyjádřit své pocity, přání a návrhy. Tuto společnost nazvali EURAG (počáteční písmena německého názvu)a dali si za cíl vytvořit společnou platformu evropských členských států ke společnému postupu v boji za svá práva a proti jakékoliv diskriminaci. Společnost se za 50 let své existence rozrostla do asociace 160 organizací z 35 evropských zemí.

    Na pracovní jednání a oslavu ve dnech 27. a 28. září 2012 odjela i česká delegace zástupců Rady seniory České republiky a Svazu důchodců České republiky ve složení prof. MUDr. P. Kalvach, Ing. O. Pospíšil a M. Vajs. České zastoupení bylo zvýrazněno navíc generální sekretářkou EURAGu Ing. Steinovou, která vede generální sekretariát v Praze.

    Dvoudenní jednání bylo podpořeno řadou významných hostů – ministryní Rakouska pro otázky seniorů E. Winkler, představiteli Štýrské vlády, města Grazu, profesorů Hochfachschule (K. Porch), studentů a jiných hostů z řady evropských zemí, kteří se všichni aktivně zapojili do projednávaných tématických okruhů o diskriminaci seniorů, mezigenerační krizi, zapojení seniorů do aktivní činnosti společností partnerských zemí apod. Posuzovaly se rovněž možnosti mezinárodní spolupráce seniorů, besedovalo se s politiky. Česká delegace měla aktivní podíl v těchto diskuzích a její účast byla hodnocena kladně.

    Letošní Evropský „Rok aktivního stáří“, který právě končí, je dokladem toho, jak mnoho se o seniorské populaci ví a mluví, a jakou významnou roli v této otázce hraje právě EURAG. Například při Vídeňské konferenci pro podporu stáří, které se zúčastnilo 56 států světa, byl president EURAGu Dirk Jarré jedním z hlavních členů výboru a tvůrcem jejích závěrů. Výroční zasedání EURAGu prokázalo způsobilost jeho členských organizací starat se a bojovat za lepší budoucnost seniorské populace.

    Náš úsměv vzbudil malý historický pomníček ve staré zástavbě, pouhých 150 m od místa jednání. Na bočních stěnách čtverhranného podstavce se nachází ve zkratce to, co jsme v  debatách probírali na konferenci: solidarita, soucit, dobrá vůle.

Miloslav Vajs, zástupce SDČR v EURAGu

Německý text na pomníčku v překladu: "Svatý Josefe, patrone dělníků, pomoz nám žít v každodenní solidaritě", a ten druhý: "Svatý Antoníne, pomocníku v každé nouzi, pomoz nám, ať nezapomeneme na chudé".

 

pomnicek.jpg

článek je převzatý z www.sdcr.cz