Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Poděbradech máme novou organizaci Svazu důchodců ČR

23. 1. 2011

    Již několik měsíců jsem jednala s p. Richterem z krásného lázeňského městečka Poděbrady, že s několika přáteli z řad důchodců zvažují založení  základní organizace Svazu důchodců České republiky. Tento zájem jsem jako předsedkyně Krajské rady SDČR ve Středočeském kraji uvítala, protože už před dvěma roky se mně několik důchodců v našem stánku na výstavišti v Lysé n. L. při výstavě FOR HANDICAP SENIOR ptalo, zda také v Poděbradech nebo blízkém okolí naše organizace pracují.

    Když jsem tedy dostala pozvání na 19. ledna 2011 na ustavující schůzi zájemců o členství do Poděbrad, velmi rády jsme s jednatelkou Krajské rady SDČR pí. Karausovou do Poděbrad přijely. Byly jsme mile překvapeny, v jakém hezkém prostředí Městského domu mládeže se důchodci také schází. Po úvodním slovu p. Richtera a po základních informacích o Stanovách našeho svazu i Jednacím řádu došlo i na dotazy.  Vysvětlila jsem  přítomným  principy činnosti nejen celorepublikového Svazu důchodců ČR, o.s. s  téměř 130 základními, místními i městskými organizacemi, ale  i Rady seniorů ČR, o.s., jejímž je Svaz důchodců ČR, o.s. také členem. Byla jsem překvapena, že řada zájemců o členství se o činnost zajímala i přes internet a  webové stránky www.sdcr.cz i o web stránky Krajské rady SDČR Středočeského kraje www.sdcr-stc.estranky.cz.  Na těchto stránkách máme hodně příspěvků  o setkávání se s přáteli a známými v kolektivech, pořádání zajímavých besed, o činnosti různých kroužků, je zde také nabídka rekreací a dovolených i lázeňských ozdravných pobytů za smluvní ceny, čtvrtletní Zpravodaj SDČR, dokumenty SDČR, informace o kulturních pořadech, programy divadel a další aktuální příspěvky, potřebné pro informovanost důchodců. Zkušenosti z takovýchto příspěvků budou v nové poděbradské organizaci jistě i podnětem k jejich plánovaným akcím i přátelskému setkávání v nově se utvářejícím kolektivu.

    Věřím, že základní organizace SDČR, o.s. v Poděbradech bude přínosem všem důchodcům Poděbrad, protože činnost si plánují rozmanitou a mají snahu  spolupracovat i  s ostatními seniorskými organizacemi ve městě. Přeji všem novým členům hodně chuti do společné činnosti v přátelském duchu a k tomu to nejdůležitější - hodně zdraví a osobní pohody.

Hana Němcová